Over de Stichting Roze50+


De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden.

 


Nieuws

Onlangs opende in de Kinkerbuurt de Roze Hallen, een wooncomplex voor lhbt-ouderen vanaf 55 jaar. In de reguliere ouderenzorg zijn ze vaak niet op hun plek. Het pesten neemt in verzorgingshuizen vaak weer toe. Uit onderzoek van het COC blijkt zelfs dat ouderen zich soms genoodzaakt voelen weer terug de kast in te gaan. Ook krijgen lhbt-ers relatief meer te maken met vereenzaming. De Roze Hallen probeert daarom een gemeenschap te creëren. bekijk hier de video van een sfeerimpressie hiervan.

Homoseksuele ouderen hebben in hun leven vaak te maken gehad met achterstellingen en discriminatie. Voor hen is het daarom van belang om een plek te hebben waar zij volledig zichzelf kunnen zijn. Woonzorgcentrum De Rietvinck in Amsterdam biedt LHBTI ouderen die vrijheid. NAP Nieuws ging bij hen op bezoek. bekijk hier de video.

Samenwerkingsproject Introdans en SWOA met muziek van Spinvis Introdans en SWOA slaan hun handen ineen om de positie van LHBT-ouderen (staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) in onze samenleving te verbeteren. Onder leiding van choreograaf Adriaan Luteijn maken acht LHBT-ouderen in de komende periode zich gereed voor een heuse tour. Op 1 maart 2018 gaat de voorstelling in première en reist daarna Roze Cast op aanvraag langs zorginstellingen, opleidingen, conferenties en theaters. LHBT-ouderen In Nederland leven zo’n 400.000 roze senioren. Zij zijn vaak minder zichtbaar dan de jongere generaties. Ze groeiden op in een tijd waarin het thema homoseksualiteit niet of nauwelijks bespreekbaar was. Vaak hielden ze hun geaardheid verborgen en in veel gevallen is dat nog steeds zo. Met het choreografieproject Roze Cast willen Introdans en SWOA graag een taboe doorbreken voor deze ouderen. bekijk hier de video.

Homoseksualiteit kan in verpleeghuizen nog steeds een lastig te bespreken thema zijn. Zeker in huizen met oudere bewoners die opgroeiden in een tijd waarin seksuele diversiteit vooral werd afgekeurd. Een van de instellingen die zich inspant om diversiteit aan te moedigen is het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. Daar is een speciale afdeling voor oudere homo's, lesbiennes en transgenders: Rozeneiland. Deze afdeling is specifiek voor mensen met een lhbt-achtergrond. bekijk hier de video.